Wzorzec projektowy Proxy (pośrednik)

Dzisiejszy post jest o jednym z moich ulubionych wzorców projektowych – Proxy.

Proxy jest przydatnym wzorcem projektowym, który umożliwia dodanie pewnych dodatkowych zachowań do jakiegoś obiektu w sposób transparentny.

Jakie ma zastosowania ?

 • Logowanie użycia metod obiektu
 • Sprawdzanie uprawnień do użycia metod obiektu
 • Lazy loading

Oczywiście powyższe zastosowania są tylko przykładami. Można wymyślić wiele innych fajnych rzeczy przy użyciu Proxy.

Przykład:

Naszym przykładem użycia będzie sprawdzenie uprawnień do użycia metod jakiegoś obiektu.

Składniki:

Jedna fabryka obiektów (nie jest koniecznie potrzebna):

class CFactory {
  protected $_acl = null;
  public function __construct(IAcl $acl){
    $this->_acl = $acl;
  }  

  public function factory($className){
    $oObject = new $className;
    $oProxy = new CProxy($oObject, $this->_acl);
    return $oProxy;
  }
}

Jedna klasa obiektów która robi coś ciekawego:

class CCiekawyObiekt {
  public function robCosCiekawego(){
    echo 'robie cos ciekawego, serio ;P';
  }
}

Jedna klasa Access Control List

interface IAcl {
  public function isAllowed($className, $methodName);
}

Jedna klasa proxy:

class CProxy {
  protected $_object = null;
  protected $_acl = null;
  protected $_class = null;

  public function __construct($object,IAcl $acl){
    $this->_object = $object;
    $this->_acl = $acl;
    $this->_class = get_class($object);
  }
  public function __call($name,$arguments){
    if($this->_acl->isAllowed($this->_class,$name)){
      return call_user_func_array(array($this->_object,$name),$arguments)
    }
    throw new InsufficentPrivilegesException();
  }
}

Użycie:

//Fabryka implementująca interfejs IFactory
$oFactory = new CFactory;
//zwraca nam proxy ktory wszystkie wywolania przekazuje do docelowego obiektu
$oCiekawy = $oFactory->factory('CCiekawyObiekt');

// wywali InsufficentPrivilegesException jeżeli nie mamy uprawnień do danej metody
$oCiekawy->robCosCiekawego();
 1. […] Btw. podobny przykład, jednak bez użycia kontenera IoC zaprezentowałem we wpisie poświęconemu wzorcowi Proxy. Pełny kod przykładu można ściągnąć […]

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.