Aplikacje webowe w Pythonie dla programistów PHP pt.2

Witam w drugiej części tutoriala. Tematem na dziś będzie łączenie się z bazą MySql i wykonywanie prostych zapytań typu insert czy select.

Pierwszą rzeczą jaką trzeba wykonać by móc podłączyć się do bazy MySql jest ściągnięcie sterownika. Paczki dla *nixów są na stronie projektu.Dostępne są też instalki dla Windowsa.

Po zainstalowaniu drivera tworzymy dwa pliki. Pierwszy będzie się nazywał common_db, będziemy go includować za każdym razem gdy będziemy coś robić z bazą, w pliku tym jest funkcja connect, która utworzy nam połączenie z odpowiednimi parametrami:

import MySQLdb

def connect():
  oDb = MySQLdb.connect (host="localhost", user="root", db="test")
  return oDb

Dla porównania plik php-owy, który robi dokładnie to samo:

$oDb = new PDO('mysql:dbname=test;host=127.0.0.1', 'root');

Natomiast drugi plik nazywa się test_insert.py , w którym mamy insertowanie danych do bazy:

import common_db

oDb = common_db.connect()
content = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.'

def test(path):
  global oDb
  global content
  
  oDb.begin()
  cursor = oDb.cursor()
  
  result = ''
  for i in range(0,1000):
    cursor.execute ("INSERT INTO test1(content) values ('"+content+"')")
    result += "inserted row number"+str(i)+"
" oDb.commit() cursor.close() oDb.close () return result

Ekwiwalent php:

require 'lib/common_db.php';

$sContent = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ';

set_time_limit(0);

for ($i=0; $i < 1000; $i++){
  $sQuery = "INSERT INTO test1(content) values ('$sContent')";
  $oDb->exec($sQuery);
  echo "inserted row number $i 
"; }

Są to skrypty do testów obciążeniowych więc nie dziwcie się, że zapytania tam idą w pętli, oczywiście globale też są złe ;). Driver Pythonowy nie ma defaultowo ustawionego auto-commita więc wszystkie zapytania typu insert, update, delete trzeba przeprowadzać w transakcji.

Pobieranie z bazy – test_select.py:

import common_db
import random

oDb = common_db.connect()

def getRandomId(table):
  global oDb
  cursor = oDb.cursor()
  sQuery = 'select max(id) as max, min(id) as min from '+table;
  cursor.execute(sQuery)
  iMax, iMin = cursor.fetchone()

  return random.randint(int(iMin),int(iMax))

def test(path):
  global oDb
  cursor = oDb.cursor()
  cursor.execute('select * from test1 where id = %s',getRandomId('test1'))
  return cursor.fetchall()

Ekwiwalent php-owy

require 'lib/common_db.php';
function getRandomId($table) {
  global $oDb;
  $sCountStatement = 'select max(id) as max, min(id) as min from '.$table;
  $oCountStatement = $oDb->query($sCountStatement);
  list( $iMin,$iMax ) = $oCountStatement->fetch(PDO::FETCH_NUM);

  return rand($iMin,$iMax);
}

$sStatement = 'select * from test1 where id = ?';
$oQuery = $oDb->prepare( $sStatement );

$iId = getRandomId('test1');

$oQuery->execute(array($iId));
$aResult = $oQuery->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

echo($aResult['content']);

Aby przetestować powyższy kod, należy utworzyć w katalogu z projektem z pierwszej części tutorialu ww. pliki, uruchomienie jak poprzednio – http://localhost/py/nazwa_pliku_z_przykladem.py.

Jeszcze na koniec taka mała dygresja, w pierwszej części opisałem jak obsługiwać błędy, niestety informacje, które dostawaliśmy z wyjątku były dość skąpe i rzadko pozwalały zidentyfikować problem.

Pogrzebałem trochę w internecie i znalazłem rozwiązanie. Dzięki niemu, dostaniemy na ekran taki stack trace jaki zwykle dostajemy w PHP przy wypisywaniu wyjątku. Kod poniżej


import imp
from string import join
import os
import os.path
import sys
import traceback

def application(environ, start_response):
  try:
    # tutaj stary kod
  except Exception as e:
    # funkcja pobiera informacje o ostatnim wyjatku i zwraca w formie listy
    exc_type, exc_value, exc_traceback = sys.exc_info()
    # funkcja formatuje informacje o wyjatku i zwraca je w postaci czytelnego trace'a
    ex = traceback.format_exception(exc_type, exc_value, exc_traceback)

    output = '\n' +join(ex, '\n')
    
    status = '200 OK'
    response_headers = [('Content-type', 'text/plain'),
      ('Content-Length', str(len(output)))]
    start_response(status, response_headers)

    return [output]
 1. Spawnm says:

  Ok, fajnie, pokazałeś że w pythonie da się osiągnąć to co w php.
  Tylko teraz pytanie co było szybsze ?

 2. Wojciech Soczyński says:

  No to jest z definicji tutorial i pokazuje on jak coś zrobić w Pythonie. Co do szybkości to czy mógłbyś sprecyzować czy chodzi Ci o szybkość wykonania skryptu, czy o szybkość stworzenia kodu ?

 3. Spawnm says:

  Witaj,
  chodziło mi o to który kod szybciej się wykona w przeglądarce.

 4. Wojciech Soczyński says:

  Mierzyłem ilość requestów/sekunde apache benchmarkiem i wychodziło, że przy SELECT szybszy jest PHP. Natomiast w pewnych warunkach Pythonowy skrypt się wysypywał i dlatego też jak usunę ten błąd to zrobię ponowne pomiary i dopiero wtedy będzie można coś wyrokować…

 5. RobertG says:

  Wg. mnie to porównanie jest na złym poziomie abstrakcji, aplikacje w Pythonie (prawie) zawsze powstają w oparciu o framework, więc osoby piszące je użyją wbudowanego ORMa, raportowania błędów do logów, zamiast pisać żywcem zapytania, swoją obsługę wyświetlania błędów. Podobnie będzie z innymi rzeczami (np. nacjonalizacja, autoryzacja).

  Dla mnie największą różnicą między PHP a Pythonem czy Ruby jest podejście do pisania rzeczy webowych w gołym języku.

  tll;dr proponuję porównać, jak problemy z notki rozwiązuje się korzystając z frameworków.

 6. Wojciech Soczyński says:

  To jest tutorial a nie porównanie ! Proszę, czytajcie ze zrozumieniem, jest to tutorial dla programistów php, którzy chcą zaznajomić się z Pythonem. Dlatego są fragmenty kodu w obu językach, żeby łatwiej było zrozumieć kod Pythonowy. Dlatego również nie stosuje tutaj frameworków tylko proste skrypty, takie jakie pewnie pisał każdy początkujący php-owiec.

 7. I to jest dobre podejscie : ) dobrze robisz ze nie uzywasz odrazu frameworkow : )

 8. Wojciech Soczyński says:

  Ja myśle, że to po prostu zdrowe podejście – nie wsiadaj do bolidu f1 póki nie umiesz jeździć maluchem 😉

 1. There are no trackbacks for this post yet.

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.