Nowości z php.internals – 5.3.6RC

Johannes Schlüter (release manager dla brancha 5.3.x) zapowiedział dzisiaj wydanie PHP 5.3.6 w wersji Release Candidate na czwartek 17-tego lutego. Wszyscy chętni do testowania otrzymają więc jutro świeżą porcję kodu :)

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.