Posts Tagged ‘patterns’

Wzorce projektowe – łancuch odpowiedzialności (chain of responsibility)

Posted in php, programowanie on August 29th, 2010 by Wojciech Soczyński – 7 Comments

Dzisiejsze spotkanie z Zend’owym Front Controllerem i pluginami natchnęło mnie do kilku przemyśleń. Jednym z nich jest sposób jego działania. Aby w jakiś sposób ingerować w działanie FC należy albo napisać własną implementację jednej z koniecznych do życia przez FC klas (Dispatcher, Router etc) albo w przypadku mniejszych potrzeb stworzyć nowy plugin. Plugin’y są klasami, które reagują na określone zdarzenia typu preDispatch, postDispatch etc. Rozwiązanie to funkcjonuje i ma się dobrze. Wiem również ze słyszenia, że w innych frameworkach stosuje się podobne rozwiązania ale oparte np na sygnałach czy event handler’ach.
read more »

Domain Driven Design pt.2 – rodzaje obiektów

Posted in php, programowanie on July 28th, 2010 by Wojciech Soczyński – 8 Comments

W poprzednim artykule z serii Domain Driven Design przedstawiłem pole zastosowań metodologii DDD, jej otoczkę w postaci zarządzania projektem oraz język domeny (DSL). W dzisiejszym wpisie chciałbym natomiast przedstawić metodologię DDD w sposób bliższy implementacji.
read more »

Zrozumieć JavaScript

Posted in javascript, php, programowanie on July 25th, 2010 by Wojciech Soczyński – 31 Comments

Rozmawiając ze znajomymi, którzy również są webdeveloperami, zauważyłem, że JavaScript jest jednym z najbardziej znienawidzonych języków. Jest kilka tego powodów, najważniejsze z nich to brak jednolitej obsługi w w przeglądarkach internetowych oraz brak klas. Pierwszy powód jest bezdyskusyjny, chociaż można zauważyć, że z upływem czasu jest coraz lepiej i minęły już te dni gdy pisało się kod osobno dla każdego browsera. Obsługa JavaScriptu jest coraz lepsza wśród przeglądarek i nawet Microsoft wziął się na poważnie do roboty z IE9. Natomiast argument o braku klas w Javascripcie uważam za trochę chybiony i wynikający z braku wiedzy o modelu obiektowym jaki został zaimplementowany w tym języku.
read more »

Singleton – alternatywne podejście

Posted in php, programowanie on July 14th, 2010 by Wojciech Soczyński – 8 Comments

Pewnego dnia, jadąc w nocy na rowerze zamyśliłem się na temat klas, funkcji i obiektów. Przemyślenia te zawiodły mnie do pewnych ciekawych wniosków.
read more »

Domain Driven Design pt.1- DSL

Posted in ogólne, php, programowanie on July 12th, 2010 by Wojciech Soczyński – 11 Comments

Po przeczytaniu wpisu na blogu Cyśka stwierdziłem, że jednak świadomość rozumienia istoty modelu w świecie PHP wymaga poprawy i stąd ten artykuł. Opiszę w nim jeden ze sposobów tworzenia warstwy modelu, a dokładnie metodologię DDD. Dla pobieżnego zapoznania się z tematem polecam Wikipedię, natomiast ja będę starał się rozwinąć ten temat tutaj i pokazać go na przykładach, czego większości opisów brakuje.
read more »