Posts Tagged ‘patterns’

Re: Poeksperymentujmy z MVC

Posted in php, programowanie on June 24th, 2010 by Wojciech Soczyński – 6 Comments

Do napisania tego wpisu zainspirował mnie post u Zyx-a pod tym samym tytułem. Zyx przedstawił w nim świeżą koncepcję php-owego frameworka opartego o paradygmat MVC wraz z przykładami kodu. Uzasadnieniem dlaczego “wynajdywał koło na nowo” było to, że uważał, że istniejące frameworki tak na prawdę nie realizują paradygmatu MVC a tylko jego mutację zwaną też MVP.
read more »

Przemyślenia o type hinting

Posted in php, programowanie on June 23rd, 2010 by Wojciech Soczyński – 8 Comments

Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami na temat kilku przemyśleń dot. type hinting i alternatywnego sposobu implementacji tego ficzera.
read more »

Stosuj zasady programowania funkcjonalnego

Posted in php, programowanie on June 21st, 2010 by Wojciech Soczyński – 8 Comments

Do napisania tego postu zainspirował mnie artykuł na 97 rzeczy pt. Stosuj zasady programowania funkcjonalnego. Każdemu polecam przeczytanie go aby dowiedział się dlaczego należy stosować te zasady. Ja w tym poście będę chciał pokrótce przedstawić jak rady zawarte w artykule można odnieść do kodu w PHP i jakie korzyści odniesiemy stosując refaktoring poszczególnych rodzajów kodu.
read more »

Kaskadowe ładowanie klas

Posted in php, programowanie on June 14th, 2010 by Wojciech Soczyński – 16 Comments

Kaskadowość większości ludzi związanymi z web developementem pewnie kojarzy się z kaskadowymi arkuszami styli (CSS). Jest to poniekąd słuszne skojarzenie, ponieważ daje pewne wyobrażenie czym ona jest.

W CSS-ach kaskadowość znaczy nie mniej, nie więcej tyle, że właściwości stylu zdefiniowane dla elementów wyżej w drzewie dokumentu propagują się w dół drzewa aż do momentu kiedy nie zostaną nadpisane przez właściwości elementów niżej w hierarchii.

W PHP istnieje technika oparta na podobnych założeniach, realizowana dzięki magicznej funkcji __autoload. Na czym więc polega ?
read more »

Czym i po co są interfejsy ?

Posted in ogólne, php, programowanie on May 31st, 2010 by Wojciech Soczyński – 3 Comments

Wielokrotnie czytając wpisy na rozmaitych blogach, zauważyłem w komentarzach niezrozumienie idei interfejsu. Jest to dość ważny koncept i poniekąd klucz do implementacji większości wzorców projektowych.

read more »