Posts Tagged ‘programming’

Between Java and PHP – Arrays

Posted in java, php, programowanie on December 21st, 2012 by Wojciech Soczyński – Be the first to comment

Most PHP developers, that start learning Java face the same shocking issue – Java does not have arrays ! Well it is not completely true, Java has a notion of arrays, but not it the sense that most PHP developers are familiar to.

In PHP, the array is an universal container. It can be used as a map:

Could not embed GitHub Gist 2365217: API rate limit exceeded for 51.68.11.211. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)

and as a list:

Could not embed GitHub Gist 2365239: API rate limit exceeded for 51.68.11.211. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)

In PHP arrays are used everywhere, because they are very convenient. There are plenty of awesome functions that operate on arrays, to name just a few:

 • array_map
 • reduce
 • sorting functions
 • array_filter
The last cool feature of a PHP array is that, it remembers the order in which the elements where added.
In Java, things are slightly different. There are several collection types:
 • array – not actually a collection in Java sense, it has a fixed length (similar to SplFixedArray)
 • Map – a typed hash map (similar to PHP’s array, when we use string’s as keys), similar to SPLObjectStorage
 • List – a typed list – a container which remembers the order in which the items was added, similar to SPLDoublyLinkedList
 • Set – a typed collection of unique items

Every collection type is iterable (which means that you can use the for-each loop to iterate over it). All collection types derive from the base abstract Collection class.

The types that I have mentioned above are just interfaces, every one of it has different implementations which have some slightly different properties:

 • Map – implemented by HashMap and LinkedHashMap, the LinkedHashMap retains the insertion order
 • List – implemented by ArrayList and LinkedList, both implementations differ mainly in the speed of the operations – the ArrayList is faster for reading and the LinkedList is faster for writing
 • Set – implemented by HashSet, TreeSet and LinkedHashSet – the LinkedHashSet retains the insertion order, the TreeSet is sorted and the HashSet is the fastests

To even further complicate the notion of collections in Java, every collection type has it’s immutable form :).

To sum it all up, transitioning from PHP to Java in case of Arrays is not that difficult, you must just resolve which collection type you should use in each case. I will show some examples in the next post of this series, so stay tuned.

The Context

Posted in architektura, domain driven design, java, programowanie on March 19th, 2012 by Wojciech Soczyński – Be the first to comment

The inspiration for this post came to me mainly because of the discussion in comments which I had on Sebastian’s Malaca blog. We had a little debate there about the famous “getters and setters” duo. In my opinion, you can peacefully write software, completely avoiding them (with the obvious exception for DTO’s). My interlocutors had a little different point of view – they stated, that although you should avoid them, there are some cases when G&S are a must. I came up with classic example of a Human, which we can image as:

Could not embed GitHub Gist 1388156: API rate limit exceeded for 51.68.11.211. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)

As we see in this example, you don’t have any getters or setters, all possible actions of a Human are expressed by the methods attached to its class. OK, everything looks beautiful, but what happens if our walking Human gets hit by a car ? If the injury is serious, he will be taken to the hospital. In the hospital he will be medically examined by some (let us hope) skilled medical personnel. If the injury was real worse, the situation may require to perform an operation on an open heart. Unfortunately our properly encapsulated Human doesn’t expose its internal state of which the heart is part of. So, what can (and does) a surgeon ? He just simply breaks the encapsulation by cutting the chest and gets his job done.

If we wanted to translate (model) the actions of a surgeon in Java code, we would write:

Could not embed GitHub Gist 1392023: API rate limit exceeded for 51.68.11.211. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)

In the above example, Java’s reflection API was used to break the encapsulation of the instance of a Human class. If we dive into the body of the method “operate”, we could see that an exception could be thrown – the IllegalAccessException. This is because the JVM could be configured to ban such usages of the reflection API. In the real world, the family could also disagree to operate the patient.

So much for drawing parallels between the real world and Java code. As we see, we cannot relay on this particular feature of Java’s reflection API. If we want to save our innocent Human being, we have two options:

 1. write getters and setters for the organs
 2. add a new method to the Human class, to let him be operated

Let write some code to see, how could it be implemented:

The no framework JS framework

Posted in javascript, programowanie on November 22nd, 2011 by Wojciech Soczyński – 15 Comments

From some time (2+ years) we can observe a huge explosion of different  Javascript frameworks. These frameworks divide mainly into two categories

 1. UI widgets / DOM manipulation frameworks
 2. class based type system frameworks

In this post I would like to focus on the latter. Every time is see a new framework of this type popping on the news I tend to ask myself the same question – why ? Why one does write all does frameworks, why people so much need classes in Javascript ?

read more »

Kierunek Babilon pt.3 – jak wygląda development w Javie ?

Posted in java, php, programowanie on October 16th, 2011 by Wojciech Soczyński – 33 Comments

Dewelopment w Javie fundamentalnie różni się od flow do którego jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku aplikacji Pehapowych. Wynika to przede wszystkim z samej “natury” obu platform – PHP jest językiem interpretowanym, natomiast Java kompilowanym. Wobec tego, tworzenie, czy zmiana kodu wygląda zupełnie inaczej.

read more »

Google Dart – pierwsze wrażenie

Posted in javascript, php, programowanie on October 10th, 2011 by Wojciech Soczyński – 14 Comments

Dzisiaj Google zaprezentował na blogu chromium pierwsze informacje na temat swojego nowego języka “Dart”. Dart prezentowany jest przez firmę z Mountain View jako język do “strukturalnego programowanie webowego”, mający docelowo zastąpić Javascript w roli głównego narzędzia do pisania aplikacji webowych po stronie przeglądarki. Postanowiłem przyjrzeć się szybko jak język ten wygląda i podzielić się pierwszymi wrażeniami jakie mi przyszły do głowy. W dalszej części artykułu, będę się opierał na jednym z artykułów, który jest mini tutorialem do Darta i przedstawia dość obszernie kod, który zwykle jest używany przez programistów jak i różne Dartowe smaczki.

Na pierwszy rzut oka Dart wygląda na kolejny klon Javy / C# z większym podobieństwem do C#. Jak każdy w miarę nowoczesny język posiada funkcje anonimowe i domknięcia. Jest oparty na klasach więc większość osób łatwo się w nim odnajdzie. Jest to główna i fundamentalna różnica pomiędzy Dartem a Javascriptem, oprócz oczywiście składni. Poza tą różnicą Dart wspiera DSL (domain specific languages), dzięki temu, że podobnie jak w Scali, operatory są tak naprawdę zwykłymi metodami, czyli mamy możliwość wywoływania metod bez użycia kropki. Dart wspiera też opcjonalne typowanie – możemy zadeklarować typ zmiennej i będzie on sprawdzony w czasie kompilacji.

Jeżeli porównamy Darta do PHP, to oprócz wcześniej wymienionych ficzerów jedyną w zasadzie różnicą będzie obsługa funkcji akcesorowych znanych z C# (metod prefiksowanych przez get/set).

Dart posiada jeszcze kilka mniej znaczących smaczków, które są głównie lukrem składniowym i mogą być z łatwością odtworzone przy użyciu innych konstrukcji językowych. Pierwszym z takich smaczków są nazwane konstruktory – czyli googlowy sposób na przeciążanie konstruktora w języku dynamicznie typowanym nieobsługującym przeciążania metod. Drugi sposób to metody fabryczne, czyli metody klasy poprzedzone słowem kluczowym “factory”, ich zastosowanie jest dla mnie generalnie mało zrozumiałe. Ostatnim “ficzerem” jaki zauważyłem są “krótkie konstruktory”, które oszczędzają nam trochę pisania – zamiast:

class Point {
  num x, y;
  Point(num x, num y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
}

można napisać tak:

class Point {
  num x, y;
  Point(this.x, this.y);
}

Podsumowując – szału nie ma. Co jak co, ale po Google spodziewałem się więcej. Czego mi brakuje ?

 1. Większego nacisku na programowanie funkcyjne – np. łatwego sposóbu na tworzenie immutable data types, chociażby a’la Scala:
   case class User(firstName: String, lastName: String, birthday: Date) 
 2. Anonimowe klasy
 3. Wsparcie dla przetwarzania równoległego / wielowątkowego – jest w postaci aktorów (podziękowania dla wookieba)
 4. Przestrzeni nazw / modułów
 5. “Odwróconych” interfejsów a’la GO, czyli coś w rodzaju:
  class Test {
    Integer foo(){
      return 1;
    }
  }
  
  interface Foo {
     Integer foo();
  }
  
  Foo someFoo = new Test(); /* ok! - nie ma błędu -
  klasa Test nie deklaruje, że implementuje interfejs Foo,
  ale sygnatura jej metod jest zgodna z nim */
  

  Więcej na stronie 8tlight

Jestem ciekaw jaka jest Wasza opinia ?