Posts Tagged ‘specification’

Wzorce projektowe – specyfikacja (specification) i mini przykład DDD

Posted in php, programowanie on September 6th, 2010 by Wojciech Soczyński – 5 Comments

Jednym ze wzorców, który pojawia się często w kontekście Domain Driven Design jest wzorzec specyfikacji. Jest to wzorzec, przekształcający reguły biznesowe na logikę Boole’a. Dzięki wzorcowi specyfikacji, możemy w elastyczny sposób sprawdzić, czy dany obiekt spełnia nasze reguły biznesowe.
read more »