Posts Tagged ‘singleton’

Singleton – alternatywne podejście

Posted in php, programowanie on lipiec 14th, 2010 by Wojciech Soczyński – 8 Comments

Pewnego dnia, jadąc w nocy na rowerze zamyśliłem się na temat klas, funkcji i obiektów. Przemyślenia te zawiodły mnie do pewnych ciekawych wniosków.
read more »