Portfolio

Freelance:
Projekty, w których brałem udział pracując w różnych firmach:
Empathy Internet Software House
SoInteractive