Posts Tagged ‘own object model’

Własny model obiektowy w Javascripcie

Posted in javascript, php, programowanie on luty 18th, 2011 by Wojciech Soczyński – 3 Comments

Jedną z największych zalet jak i wad Javascriptu jest jego ogromna elastyczność i prostota. Dlaczego zalet jak i wad ? Dzięki elastyczności możemy więcej. Jednak z drugiej strony, możliwość rozwiązania jakiegoś problemu na kilka sposobów zmniejsza rozumienie kodu. Prostota i unifikacja JS wokół konceptu funkcji z jednej strony umożliwia wykorzystanie jednego mechanizmu enkapsulacji w wielu kontekstach. Natomiast z drugiej jest przez wielu nierozumiana, zwłaszcza przez osoby przyzwyczajone do języków gdzie występuje wiele słów kluczowych, przy pomocy których owy mechanizm jest realizowany. read more »